East Galway RootsWest Galway Roots

Taifid Eaglaise

St Josephs, Presentation Road, Galway City.

Is iad na taifid a choinnigh an eaglais agus an stát de bhreitheanna, de bhaistí, de phóstaí agus de bhásanna an foinse eolais is tábhachtaí ar fad is féidir a fháil chun stair teaghlaigh a chur i dtoll a chéile. Ach féadann difríocht mhór a bheith ann idir an dá thaifead, rud a mhínítear sa rannóg Fadhbanna le Foinsí.

Níl an oiread céanna eolais i dtaifid na hEaglaise Caitlicí agus atá i dtaifid an stáit. Is i Laidin atá cláir na heaglaise ón naoú haois déag don chuid is mó. Agus ní ionann an méid eolais a bailíodh ó pharóiste go paróiste.

Seo a leanas sampla den eolas a d’fhéadfaí a theacht ar sna taifid:

  • Taifid na mbaistí: an paróiste; dáta breithe is baistí; ainm an linbh; ainm na dtuismitheoirí – sloinne roimh phósta na máthar san áireamh; gairm an athar; ainm na máthar baistí agus an athar bhaistí; ainm an tsagairt agus nóta. Léiríonn an taighde gur gaol nó comharsan a sheas leis an leanbh de ghnáth.
  • Taifid na bpóstaí: dáta an phósta; ainm na lánúine a bhí le pósadh agus ainm na bhfínéithe.
  • Taifid na mbásanna: dáta an bháis; dáta an adhlactha; ainm, aois is stádas an duine a bhásaigh; ainm a athar agus a mháthar; ainm a chéile; ainm an tsagairt agus nóta.