Foinsí

 • Taifid na mbaistí, na bpóstaí agus na mbásanna i gcás 39 paróiste den Eaglais Chaitliceach chomh fada aniar le 1900 (ní ionann dátaí an chéad taifead iontu)
 • Taifid na mbaistí, na bpóstaí agus na mbásanna i gcás 12 pharóiste d’Eaglais na hÉireann, 4 pharóiste den Eaglais Mheitidisteach agus paróiste den Eaglais Phreispitéireach chomh fada aniar le 1900 (ní ionann dátaí an chéad taifead iontu).
 • Taifid an stáit de na baistí, na póstaí agus na básanna 1845/1864 -1901
 • The Primary Valuation 1848-1864  (Luacháil Uí Ghríofa) d’Iarthar Chontae na Gaillimhe
 • Daonáireamh 1911 agus 1901 mar aon le tuairisceáin Daonáirimh pharóiste Bhaile Átha an Rí agus pharóistí Oileáin Árann ón bhliain 1821.
 • Tuairisceáin Daonáirimh Pharóiste na hEaglaise Caitlicí, Cinn Mhara, 1834
 • Tuairisceáin Daonáirimh Pharóiste na hEaglaise Caitlicí, Spidéal, 1884 agus 1895
 • Foirmeacha Éilimh ar Phinsin i bparóistí áirithe, 1908.
 • Leabhair cheaproinnt na ndeachúna, 1823-1837
 • Inscríbhinní ar leaca cuimhneacháin i reiligí in Iarthar Chontae na Gaillimhe
 • Eolas ar thaifid pinsean Chonstáblacht Ríoga na hÉireann ar micreascannán
 • Léarscáileanna Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, léarscáileanna stairiúla, léarscáileanna áitiúla
 • Lewis Topographical Dictionary
 • Burkes Peerage and Baronetage
 • Debrett’s Illustrated Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage, 1920
 • Kelly’s Handbook to the Titled, Landed, and Official Classes, 1948
 • P.H. Reany’s Dictionary of British Surnames
 • The Famine Immigrants: lists of Irish immigrants arriving at the port of New York, 1846-1851. Baltimore: Genealogical Publishing Company.
 • Bunachar sonraí de logainmneacha agus de shloinnte daoine mar aon le stair agus míniú ina dtaobh.