Taifid na hEaglaise Caitlicí

Taifid ó pharóistí na hEaglaise Caitlicí in Iarthar Chontae na Gaillimhe

Paróiste Líon na mBaistí Líon na bPóstaí Líon na mBásanna
Mainistir Chnoc Muaidhe 1821-1900 1844-1900 1847-1848
Eanach Dhúin 1834-1900 1834-1900 ———–
Oileáin Árann 1872-1900 1872-1900 ———–
Ard Raithin 1839-1900 1845-1900 1878
Baile Átha an Rí 1858-1900 1858-1900 ———-
Baile an Doirín/ Cill Cholgáin 1854-1900 1871-1900 ———-
Baile na Cille/ Leitir Fraic/ Crois na Tulaí 1869-1900 1869-1900 ———-
Baile Conaola 1864-1900 1864-1900 1869-1877
An Cheathrú Rua 1853-1900 1853-1900 ———–
Carna 1853-1900 1854-1900 ———–
An Caisleán Gearr 1827-1908 1827-1912 1829-1908
Baile Chláir 1849-1902 1849-1908 1849-1876
Droichead an Chláirín 1854-1900 1837-1900 ———–
An Clochán 1838-1900 1838-1900 ———–
An Fhairche 1853-1900 1853-1900 ———–
Comar 1835-1900 1813-1900 ———–
Domhnach Pádraig 1844-1900 1844-1900 ———–
* Dún Mór 1833-1900 1833-1877 ———–
Cathair na Gaillimhe: Iarthar Pharóiste San Niocláis 1810-1858 1789-1858 1789-1858
Paróiste San Niocláis ó Thuaidh 1818-1867 1818-1868 1818-1868
Paróiste San Niocláis Iarthar ó Thuaidh 1859-1900 1859-1900 1859-1900
Paróiste San Niocláis Oirthear ó Dheas 1814-1900 1809-1900 1810-1900
Áth Cinn 1880-1916 1880-1920 ———–
Inis Bó Finne 1867-1900 1867-1900 ———–
Cill Chonla/ Cill Bheanáin 1872-1900 1872-1900 ———–
Cill Chuimín / Uachtar Ard 1809-1900 1809-1900 1827-1874
Cill Aithnín 1875-1900 1875-1900 1881-1888
Cill Fhir Iarainn 1870-1900 1851-1900 ———–
Cinn Mhara 1831-1900 1831-1900 ———–
Leacach 1842-1900 1841-1900 1858-1876
Baile an Mhuilinn 1858-1900 1859-1900 ———–
** Maigh Cuilinn 1786/1848-1900 1849-1900 1848-1900
Órán Mór 1833-1900 1833-1900 1833-1837
Iomaí/ Baile an Dúna 1881-1900 1885-1900 ———–
Rathún 1806-1913 1806-1913 1806-1913
Ros Muc 1840-1900 ———– 1863
Cloch na Rón 1872-1900 1872-1900 ———–
Spidéal 1861-1900 1873-1900 1873-1900
Tuaim 1790-1900 1790-1900 ———–
       
* Bearnaí i gCláir na mBaistí: 1859-1872 ar iarraidh    
** Bearnaí i gcláir ó thréimhse 1786 go 1848 – ar fáil i dtaifid micreascannáin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann