Seirbhísí

irish ancestry

De bhrí go bhfuil foinsí tábhachtacha bailithe in aon áit amháin ag Cumann Staire Teaghlaigh na Gaillimhe Thiar is féidir linn seirbhís taighde ghairmiúil a chur ar fáil i gcúrsaí ginealais. Ar na foinsí eolais ginealais seo tá taifid baistí, breithe, póstaí agus básanna na hEaglaise agus an Stáit mar aon le tuairisceáin Daonáirimh agus taifid maoine agus taifid adhlachtaí.

Féadann cuairteoirí ceist a sheoladh chugainntrí ríomhphost/ leis an ghnáthphost san oifig in Ionad Pobail Iosaif Naofa, Bóthar an Ásaigh, Seantalamh, Gaillimh nó coinne a dhéanamh linn chun comhairle a fháil maidir lena n-ábhar taighde. Is féidir ceisteanna taighde a phlé le taighdeoir agus déanfaidh an taighdeoir tomhas ar réim na taighde a bheidh le déanamh. Beidh an taighdeoir ábalta tarraingt ar na foinsí eolais cuí má bhíonn siad ar fáil; cuirtear tuairiscí agus craobhacha ginealaigh i dtoll a chéile bunaithe ar thoradh na taighde.